15/03/2010

Стихотворение в честь Руслана Аушева.

Posted in Культура tagged , , , в 2:42 пп от ghalgha


Руслана седкъа.

САИД ЧАХКИЕВ

Ираз долаш хилва,аьнна,
ГIалгIай цIагIа хьо Iоваьв,
Шоай кхыбола къонгаш санна,
УнахцIена хьалкхеваьв,
Кхеваьв эздий,воацаш зовза,
Даьна,нанна из а тоъ.
Хьалха вар хьо цIагIа вовзаш,
Тахан — визза къаман воI!
Хьо мо нах ба мехка эшаш,
Лаьтта эшаш — сенна дувц?
Хьо вац ухкаргбарех метта.
Кхехк хьа дег чу дIайха цIий,
Хов,даьккхад Iа,майра этта,
Хьай даь,наьна,тайпан сий,
Сага кхелла,сага дезаш,
Лаьтта дуккха хIамаш да…
Саго ший цIи лоро еза.
Из ца ховраш — болаш ба…
Замо беттаргба ший гургал,
Вай пхаьнашка ловзош цIий…